Cậy tủ nhà người quen lấy trộm 21 triệu đồng, Giang xới tung tủ tạo hiện trường giả để qua mặt gia chủ và cảnh sát.

hang nhat nhap khau